45 ÅR MED GANDUR ISLANDSHESTFORENING

Gandur Islandshestforening er et lokallag i Norsk Islandshestforening (NIHF) som holder til i Oslo og omegn.

Klubben ble stiftet i mai 1975 av Lillemor Sejersted Bødtker og Bjørn Helland. Gandur var en av de første lokalklubbene I NIHF. I dag har klubben ca 130 medlemmer.

  • Formålet med klubben er å stimulere og legge til rette for alle islandshestaktiviteter
  • Rekruttere medlemmer i alle aldre
  • Arrangere temakvelder, samlinger, stevner og aktiviteter for alle nivåer
  • Være en klubb hvor det er rom for utvikling og samhold

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben har en sterk juniorprofil, men satser også på bredden i vår medlemsmasse, da vi har mange tur- og konkurranseryttere i alle aldre. Mange av våre medlemmer deltar på nasjonale stevner og vi har konkurranseryttere som hevder seg i toppen nasjonalt og internasjonalt.

I 2015 fylte Gandur 40 år som forening.

 

STYRET GANDUR 2023

 

Leder: Kristin Løvenskiold – på valg (2023-2024)

Nestleder/Sportsansvarlig: Anine Lundh – ikke på valg (2022-2024)

Sekretær: Marion Biti – ikke på valg (2022-2024)

Kasserer: Anette Seim Hanseid – på valg (2023-2025)

Styremedlem/Juniorkontakt: Kaja Holden – på valg (2023-2025)

Styremedlem: Elisabeth Stensaker Aaby – ikke på valg (2022-2024)

Styremedlem: Nina Randklev – på valg (2023-2025)

Styremedlem: Morten Møller – på valg (2023-2024)

Varamedlem/juniorkontakt: Hektor Arnkværn – ikke på valg (2022-2024)

Varamedlem: – Malene Vatnedal – ny, på valg (2023-2025)

Varamedlem: Cathrine Hjertevik – ikke på valg (2022-2024)

Leder valgkomité: Nora Ulnes Reed Mohn – ikke på valg (2022-2024)

Medlem valgkomitéen: – Ida Heiberg – på valg (2023-2025)

Medlem valgkomitéen: Maren Kirkebøen – ikke på valg (2022-2024)

Varamedlem valgkomitéen: Agnes Dahm – ikke på valg (2022-2024)

Kontrollkomite leder: Elisabet Michelson – ikke på valg (2022-2024)

Kontrollkomite medlem: Kristin Hauge – ikke på valg (2022-2024)

Kontrollkomite vara: Christopher Molvig – ikke på valg (2022-2024)