Klubbmesterskap 29.august

Da er vi klare for Gandurs åpne Klubbmesterskap på lørdag 29.aug på Jegstad gård i Vestby🐴Tiddskjema og startlister ligger på https://ticker.icetestng.com/event.cfm?id=65102793-cf6b-4fce-a7bf9a49afbdd84c&lang=en_US

Dugnadsliste legges ut på Gandurs Facebookside. Det er sendt ut eget infoskriv og det er sendt egen mail til alle deltakerne med lenke til egenerklæringsskjema mht Covid-19. Egenerklæringsskjema må være sendt inn før stevnestart. Det er viktig at alle leser gjennom smittevernsregler som gjelder under stevnet.

Felles smitteverntiltak for alle som er til stede:

 1. Ingen som har symptomer på forkjølelse, kan komme til stevnet. Dette gjelder både deltagere, publikum og arrangører.
 2. Alle må holde minst 1 meters avstand til andre personer bortsett fra dem man lever sammen med til daglig.
 3. Alle som er på stevnet, må registrere seg i vårt digitale egenerklæringsskjema slik at vi har navn og telefonnummer til alle. Dette er viktig hvis det i etterkant skal bli nødvendig med smittesporing.  Her må man også erklære at man kommer på stevnet hvis man har symptomer på forkjølelse.
  • Vi har derfor laget et eget egenerklæringsskjema for stevnet. Her må rytter ikke kun erklære at hesten er frisk, men også seg selv.
  • Rytter må også dele smittevernreglene, altså dette dokumentet, men sine følgepersoner.
  • Rytter må dessuten fylle ut navn og telefonnummer til dem som følger med ekvipasjen.
  • Fremmøtte som ikke er registrert på et rytterskjema, kan be om å få tilsendt lenke til digitalt skjema av hanne.s.finstad@gmail.com
 4. På toalettene vil vi ha håndsprit slik at det er mulig å desinfisere hendene.
 5. Alle som hjelper til med å hente vann til hestene, bes å sprite av kran etter bruk. Gandur setter frem sprit.
 6. Vi bruker hansker når vi låner greip og trillebår. Hanskene vrenges deretter av og kastes i pose for plastavfall. Gandur setter frem hansker og avfallspose.
 7. Hvis du skal bruke munnbind, må du ha rene hender før du tar på munnbindet. Munnbind kastes i plastavfallet.
 8. Servering av mat og drikke.
  • Det er selvbetjening.
  • Vask hendene med håndsprit før du forsyner deg.
  • Vi tar bare imot betaling med vipps.
  • Vi serverer bare brus og mat som er pakket inn, ingen hjemmelagde kaker.

For deltagere:

 • Du må fylle ut vårt deltagerskjema for stevnet og også legge inn navn og telefonnummer til personer som blir med deg. Du kan ikke ta med mer enn 2 personer. Dette gjøres noen dager før stevnestart.
 • Når du registrerer deg på stevnet, åpner du selv hestepasset og viser frem informasjon om siste vaksine. Slik unngår du at andre tar på hestepasset.
 • Se nøye på retningslinjer over for henting av vann og møkking.

For hjelpere:

 1. Registrering av deltagere:
  • Dette gjøres av en person som har på hansker. Hansker vrenges av og kastes i plastavfall. Munnbind kastes samme sted.
  • Man tar ikke på hestepassene. Spør om alle personer som er med i følget, er notert på det digitale skjemaet.
  • Hvis noen ikke er registrert, fyll ut et papirskjema med navn og telefonnummer til denne personen.
  • Alle slike skjemaer tas godt vare på i en plastpose slik at man kan gjøre evt. smittesporing. Hvis man må ta ut skjemaene igjen, skal man bruke hansker.
  • Når man drar hjem, puttes plastposen i en ny pose. Den ytterste posen er da bare håndtert av en person og har ikke hatt direkte kontakt med skjemaene. Den er det derfor trygt å oppbevare i en bil eller lignende. Gi skjemaene til Hanne S. Finstad for oppbevaring.  
 2. Rigging opp og ned av dommerbord:
  • De som gjør dette, bruker hansker. Når alt er på plass, sprayes bord, stoler, penner etc. med sprit.
  • Spriting kan godt gjentas i pausen.
  • Samme rutiner følges for nedrigging.
 3. Henting av dommerpapirer og stifting av dem:
  • Dette bør bare en person ha ansvar for. Papirene hentes med hansker, klippes opp og stiftes. Deretter legges de ut på en oversiktlig måte slik at folk kan hente sine papirer uten å stå trangt. Hansker vrenges av og kastes i plastavfall.
 4. Speaker og registering av data på pc.
  • Her jobber 1-2 personer. Vaske Hender ofte med sprit.
  • Speaker går igjennom smittevernregler og gjentar at alle må registrere seg. Dette bør repeteres i løpet av dagen 1-2 ganger.
 5. Innpisker:
  • Innpisker har rene hender og setter på riktig fargebånd uten å ta på deltagers klær. Fargebåndet settes på benet.
  • Innpisker spriter hendene mellom hvert sett med deltagere.
 6. Åpne og lukke banen:
  • Gjøres med hansker av en person om gangen.
 7. Premieutdeling:
  • Gjøres med hansker.

Velkommen til Gandurs åpne Klubbmesterskap!