Hestevelferd i perioden med korona virus – fra Norges Rytterforbund

På bakgrunn av myndighetenes seneste tiltak og oppfordringer for å begrense spredningen av koronaviruset ytterligere, forsøker vi her å svare på noen av problemstillingene som måtte dukke opp innen hestesporten.

Rytterforbundet følger de råd og anbefalinger som blir gitt fra nasjonale og internasjonale myndigheter. Vi minner om gode rutiner for håndvask, bruk av antibac, unngå kontakt med syke personer og å begrense/unngå forsamlinger med mange mennesker. Ta vare på hverandre, men ikke ta på hverandre. Vi oppfordrer til lojalitet i denne situasjonen.

All organisert idrett er avlyst, men hestevelferden skal selvfølgelig opprettholdes. Hestene trenger fôring, mosjon, stell og tilsyn, men vi oppfordrer til at dette utføres slik at helsemyndighetenes tiltak og smittevernråd følges. Klubbaktiviteter skal begrenses mest mulig, og NRYF oppfordrer også private aktører og staller til å følge retningslinjene for den organiserte idretten i tillegg til å forholde seg til kommunelegens anbefalinger. Vi omtaler derfor rådene i generelle former.

All aktivitet bør begrenses mest mulig, og den aktiviteten som man må gjennomføre for å ivareta hestevelferden bør man gjennomføre slik at man begrenser antall mennesker så mye som man kan. Man bør oppholde seg minst mulig i fellesområder. Hestene skal selvfølgelig ivaretas, men for eksempel ved å utarbeide turnusordninger for felles pass av hestene kan man sørge for at så få personer som mulig oppholder seg i stallen samtidig.

NRYF anbefaler at ryttere som har planlagt internasjonal stevnedeltagelse i denne perioden til å revurdere dette. Det er viktig at alle bidrar til å unngå ytterligere smittespredning. Myndighetene har innført tiltak for alle nordmenn som er på reise nå, og disse vil også gjelde ryttere som har reist ut eller allerede er med som deltagere i stevner som ikke er avlyst. Vi oppfordrer disse til å ta kontakt med lokale helsemyndigheter dersom man har spørsmål og til å følge med på myndighetenes reiseråd.

Ofte stilte spørsmål:

Bør staller og ridehaller stenges? Staller, ridehaller og hestesportsanlegg generelt bør stenges for hester og mennesker utenfra. Hesteeiere eller andre som har fått i oppgave å passe på konkrete hester kan få komme inn.

Må rideskolen stoppe opp? Ja, rideskoledrift er organisert trening og må opphøre i denne perioden.

Hva med trenere utenfra? Trenere utenfra faller inn under organisert trening hvilket ikke er tillatt nå.

Kan treninger en til en gjennomføres? Ifølge helsemyndighetenes tiltaksplan kan slike treninger ikke gjennomføres nå. De faller inn under definisjonen «all organisert idrett».

Hvor lenge varer tiltakene? Helsemyndighetene har så langt angitt at tiltakene varer til 26. mars. Dette kan endre seg.

Hva gjør jeg hvis jeg ser noen som bryter påleggene? Ikke alle er klar over omfanget av tiltakene. Ta gjerne kontakt med vedkommende over telefon eller lignende og informer om situasjonen, eventuelt informer kommunelegen som kan ta saken videre til rett instans. Vi oppfordrer generelt til god oppførsel mot hverandre.

Hold deg oppdatert på smittesituasjonen via Folkehelseinstituttets hjemmeside.