Protokoll Årsmøte 7.mars 2019

Årsmøte til Gandur ble avholdt 7.mars på Osloidrettens hus Ekeberg. Vi er svært glad for å få nye og unge krefter inn i styret. Velkommen til Linnea, Hektor og Hanne. Nytt styre for 2019 er:

Leder: Ine Smedbakken

Nestleder/Sportsansvarlig: Anine Lundh

Sekretær: Heidi Jannicke Andersen

Kasserer: Anette Seim Hanseid

Styremedlem/Juniorkontakt: Linnea Berg

Styremedlem: Kristin Løvenskiold

Styremedlem: Nina Randklev

Styremedlem: Morten Møller

Varamedlem/juniorkontakt: Hektor Arnkværn

Varamedlem: Hanne S Finstad

Varamedlem: Elisabeth Norderup Michelson

Vi ser frem til en ny sesong full av aktiviteter for våre medlemmer! Terminlisten finner dere på Sporti https://www.sporti.dk/club.php?id=93

ÅrsmøteGandur2019 protokoll_signert