Årsmøte 2017

Det blir Årsmøte i Gandur onsdag 1.mars 2017 kl.19.00 i Osloidrettens Hus, Ekeberg.

Det serveres pizza, brus, kaker og kaffe.

Vedlagt ligger INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 I GANDUR som pdf.

SAKSLISTE
1. Valg av møteleder, referent, to personer til å underskrive protokollen, tellekorps
2. Godkjenne innkallingen
3. Godkjenne sakslisten
4. Behandle styrets årsberetning for 2016
5. Behandle regnskap for 2016
6. Fastsette kontingent for 2018
7. Vedta budsjett for 2017
8. Behandle lovendringer
9. Behandle innkomne forslag
10. Valg av styre og tillitsvalgte
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes til Anine Lundh aninelundh8@gmail.com innen 13.02.2017.
Sakspapirer til årsmøtet legges ut på http://www.gandur.no/ senest en uke før årsmøte.

 

button_generellinfo Last ned Gandur Årsmelding 2016

button_generellinfoLast ned revisjonsrapport

button_generellinfoBudsjett 2017

button_generellinfoResultatrapport 2016

button_generellinfo Balanse

button_generellinfoNoter til Regnskap 2016

button_generellinfoLov for Gandur Islandshestforening

button_generellinfoValgkomiteens instilling

 

Vel møtt!