45 ÅR MED GANDUR ISLANDSHESTFORENING

Gandur Islandshestforening er et lokallag i Norsk Islandshestforening (NIHF) som holder til i Oslo og omegn.

Klubben ble stiftet i mai 1975 av Lillemor Sejersted Bødtker og Bjørn Helland. Gandur var en av de første lokalklubbene I NIHF. I dag har klubben ca 130 medlemmer.

  • Formålet med klubben er å stimulere og legge til rette for alle islandshestaktiviteter
  • Rekruttere medlemmer i alle aldre
  • Arrangere temakvelder, samlinger, stevner og aktiviteter for alle nivåer
  • Være en klubb hvor det er rom for utvikling og samhold

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben har en sterk juniorprofil, men satser også på bredden i vår medlemsmasse, da vi har mange tur- og konkurranseryttere i alle aldre. Mange av våre medlemmer deltar på nasjonale stevner og vi har konkurranseryttere som hevder seg i toppen nasjonalt og internasjonalt.

I 2015 fylte Gandur 40 år som forening.

 

STYRET GANDUR 2024

 

Leder: Kristin Løvenskiold – på valg (2024-2025)

Nestleder/Sportsansvarlig: Anine Lundh – på valg (2024-2026)

Sekretær: Marion Biti – på valg (2024-2026)

Kasserer: Anette Seim Hanseid – ikke på valg (2023-2025)

Styremedlem/Juniorkontakt: Kaja Holden – ikke på valg (2023-2025)

Styremedlem: Elisabeth Stensaker Aaby – på valg (2024-2026)

Styremedlem: Nina Randklev – ikke på valg (2023-2025)

Styremedlem: Hektor Arnkværn – på valg (2024-2026)

Varamedlem/juniorkontakt: Julie Aaby – ny, på valg (2024-2026)

Varamedlem: – Malene Vatnedal – ikke på valg (2023-2025)

Varamedlem: – Ine Smedbakken – ny, på valg (2024-2026)

Leder valgkomité: Anne Pedersen – ny, på valg (2024-2026)

Medlem valgkomitéen: – Ida Heiberg – ikke på valg (2023-2025)

Medlem valgkomitéen: Maren Kirkebøen – på valg (2024-2026)

Varamedlem valgkomitéen: Agnes Dahm – på valg (2024-2026)

Kontrollkomite leder: Elisabet Michelson – på valg (2024-2026)

Kontrollkomite medlem: Kristin Hauge – på valg (2024-2026)

Kontrollkomite vara: Christopher Molvig – på valg (2024-2026)