45 ÅR MED GANDUR ISLANDSHESTFORENING

Gandur Islandshestforening er et lokallag i Norsk Islandshestforening (NIHF) som holder til i Oslo og omegn.

Klubben ble stiftet i mai 1975 av Lillemor Sejersted Bødtker og Bjørn Helland. Gandur var en av de første lokalklubbene I NIHF. I dag har klubben ca 130 medlemmer.

  • Formålet med klubben er å stimulere og legge til rette for alle islandshestaktiviteter
  • Rekruttere medlemmer i alle aldre
  • Arrangere temakvelder, samlinger, stevner og aktiviteter for alle nivåer
  • Være en klubb hvor det er rom for utvikling og samhold

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben har en sterk juniorprofil, men satser også på bredden i vår medlemsmasse, da vi har mange tur- og konkurranseryttere i alle aldre. Mange av våre medlemmer deltar på nasjonale stevner og vi har konkurranseryttere som hevder seg i toppen nasjonalt og internasjonalt.

I 2015 fylte Gandur 40 år som forening.

STYRET GANDUR 2022

STYRET GANDUR 2022

 

Leder: Kristin Løvenskiold – (2023)

Nestleder/Sportsansvarlig: Anine Lundh – (2022-2024)

Sekretær: Marion Biti –  (2022-2024)

Kasserer: Anette Seim Hanseid – (2020-2023)

Styremedlem/Juniorkontakt: Kaja Holden – (2021-2023)

Styremedlem: Elisabeth Stensaker Aaby – (2022-2024)

Styremedlem: Nina Randklev – (2021-2023)

Styremedlem: Morten Møller – (2022-2023)

Varamedlem/juniorkontakt: Hektor Arnkværn – (2022-2024)

Varamedlem: Hanne S Finstad – (2021-2023)

Varamedlem: Cathrine Hjertevik – (2022-2024)

Leder valgkomité: Nora Ulnes Reed Mohn – (2022-2024)

Medlem valgkomitéen: Ida Heiberg – (2021-2023)

Medlem valgkomitéen: Maren Kirkebøen – (2022-2024)

Varamedlem valgkomitéen: Agnes Dahm – (2022-2024)

Kontrollkomite leder: Elisabet Michelson – (2022-2024)

Kontrollkomite medlem: Kristin Hauge – (2022-2024)

Kontrollkomite vara: Christopher Molvig – (2022-2024)