ss

Conall

45 ÅR MED GANDUR ISLANDSHESTFORENING

Gandur Islandshestforening er et lokallag i Norsk Islandshestforening (NIHF) som holder til i Oslo og omegn.

Klubben ble stiftet i mai 1975 av Lillemor Sejersted Bødtker og Bjørn Helland. Gandur var en av de første lokalklubbene I NIHF. I dag har klubben ca 130 medlemmer.

  • Formålet med klubben er å stimulere og legge til rette for alle islandshestaktiviteter
  • Rekruttere medlemmer i alle aldre
  • Arrangere temakvelder, samlinger, stevner og aktiviteter for alle nivåer
  • Være en klubb hvor det er rom for utvikling og samhold

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben har en sterk juniorprofil, men satser også på bredden i vår medlemsmasse, da vi har mange tur- og konkurranseryttere i alle aldre. Mange av våre medlemmer deltar på nasjonale stevner og vi har konkurranseryttere som hevder seg i toppen nasjonalt og internasjonalt.

I 2015 fylte Gandur 40 år som forening.

STYRET GANDUR 2020

Leder: Heidi Jannicke Andersen – Ny, på valg for 1 år (2020-2021)

Nestleder/Sportsansvarlig: Anine Lundh – Gjenvalg for 2 år (2020-2022)

Sekretær: Elisabeth Stensaker Aaby – Ny, på valg for 2 år (2020-2022)

Kasserer: Anette Seim Hanseid – Gjenvalg for 2 år (2020-2022)

Styremedlem/Juniorkontakt: Linnea Berg – Ikke på valg (2019-2021)

Styremedlem: Kristin Løvenskiold – Gjenvalg for 2 år (2020-2022)

Styremedlem: Nina Randklev – Ikke på valg (2019-2021)

Styremedlem: Morten Møller – Gjenvalg for 1 år (2020-2021)

Varamedlem/juniorkontakt: Hektor Arnkværn – Ikke på valg (2019-2021)

Varamedlem: Hanne S Finstad – Ikke på valg (2019-2021)

Varamedlem: Elisabeth Norderup Michelson – Ikke på valg (2019-2021)

Leder valgkomité: Nora Ulnes Reed Mohn – Gjenvalg for 2 år (2020-2022)

Medlem valgkomitéen: Ida Heiberg – Ikke på valg (2019-2021)

Medlem valgkomitéen: Maren Kirkebøen – Gjenvalg for 2 år (2020-2022)

Varamedlem valgkomitéen: Agnes Dahm – Gjenvalg for 2 år (2020-2022)

Revisor 1: Kristin Hauge – Gjenvalg for 2 år (2020-2022)

Revisor 2: Sølvi Rossing – Ikke på valg (2019-2021)