Innkalling til årsmøte

Gandur innkaller til digitalt Årsmøte 5.mars kl.19.00. Saksliste og dokumenter vil legges ut på hjemmesiden senest en uke før årsmøte. Lenke til årsmøte sendes ut i forkant.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte sendes til aninelundh8@gmail.com innen 16.02.24.