ss

Conall

Innkalling årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte i Gandur, torsdag 5.mars 2020 kl 19 i Forskerfabrikken sine lokaler på Kjelsås
Adresse:Kjelsåsveien 168, 0884 Oslo

Agenda

  1. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen 
  2. Godkjenne inkallingen
  3. Godkjenne sakslisten
  4. Behandle styrets årsberetning 2019
  5. Behandle regnskap 2019 
  6. Fastsette kontingent for 2021
  7. Vedta budsjett for 2020
  8. Behandle innkomne forslag
  9. Behandle innkomne saker til NIHF årsmøte 
  10. Valg av styre og tillitsvalgte 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes på epost til Ine Smedbakken, ine66@hotmail.cominnen 14.februar 2019. 

Sakspapirer til årsmøtet legges ut på www.gandur.nosenest 1 uke før årsmøtet. 

Det serveres pizza og brus, vi vil derfor har en melding om du kommer, så vi vet hvor mange vi skal bestille mat til! 

Vel møtt! 

Last ned Årsmelding 2019 – trykk her