Innkalling årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte i Gandur, torsdag 5.mars 2020 kl 19 i Forskerfabrikken sine lokaler på Kjelsås
Adresse:Kjelsåsveien 168, 0884 Oslo

Agenda

  1. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen 
  2. Godkjenne inkallingen
  3. Godkjenne sakslisten
  4. Behandle styrets årsberetning 2019
  5. Behandle regnskap 2019 
  6. Fastsette kontingent for 2021
  7. Vedta budsjett for 2020
  8. Behandle innkomne forslag
  9. Behandle innkomne saker til NIHF årsmøte 
  10. Valg av styre og tillitsvalgte 

LAST NED

Saker til årsmøtet – trykk her
Resultatrapport – last ned
Balanserapport – last ned
Noter – last ned
Revisorsberetning – last ned
Budsjett 2020 – last ned


Det serveres pizza og brus, vi vil derfor har en melding om du kommer, så vi vet hvor mange vi skal bestille mat til! 

Vel møtt! 

Last ned Årsmelding 2019 – trykk her