ss

Conall

 

 

Innkalling til årsmøte i Gandur, torsdag 7.mars 2019 kl 19 på Osloidrettens hus, Ekeberg.

Agenda

  1. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen
  2. Godkjenne inkallingen
  3. Godkjenne sakslisten
  4. Behandle styrets årsberetning 2018
  5. Behandle regnskap 2018
  6. Fastsette kontingent for 2020
  7. Vedta budsjett for 2019
  8. Behandle innkomne forslag
  9. Behandle innkomne saker til NIHF årsmøte
  10. Valg av styre og tillitsvalgte

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes på epost til Ine Smedbakken, ine66@hotmail.com innen 14.februar 2019.

Sakspapirer til årsmøtet legges ut på www.gandur.no senest 1 uke før årsmøtet.

Det serveres pizza, brus, kaffe og kaker

Vel møtt!