Innkalling til årsmøte i Gandur 1.mars

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018 I GANDUR

Torsdag 1.mars 2018 kl.19.00 i Osloidrettens Hus, Ekeberg.

 1. Valg av møteleder, referent, to personer til å underskrive protokollen, tellekorps
 2. Godkjenne innkallingen
 3. Godkjenne sakslisten
 4. Behandle styrets årsberetning for 2017
 5. Behandle regnskap for 2017
 6. Fastsette kontingent for 2019
 7. Vedta budsjett for 2018
 8. Behandle lovendringer
 9. Behandle innkomne forslag
 10. Behandle innkomne saker til NIHF årsmøte
 11. Valg av styre og tillitsvalgte

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes til Anine Lundh aninelundh8@gmail.com innen 12.02.2018.

Sakspapirer til årsmøtet legges ut på http://www.gandur.no/ senest en uke før årsmøte.

Det serveres pizza, brus, kaker og kaffe.

Vel møtt!